Erişilebilirlik Araçları

 • el
 • en
 • es
 • it
 • lv
 • pt
 • tr

  Hakkımızda

  EduChampions projesinin sloganı, eğitimciler arasında girişimci zihniyeti ve tutumu besleyerek, Öğrenim için Evrensel Tasarım ilkelerine ve öğrenci merkezli pedagojilerin öğrenme için ilgili dijital araçlarla birleşimine dayanan yenilikçi, kapsayıcı, esnek öğrenme uygulamalarının tasarlanmasına ve ölçeklendirilmesine yardımcı olmaktır. Eğitim, sosyal, coğrafi, kültürel, ekonomik, eğitim ve öğretimle ilgili engellerle karşılaşan ve sayıları giderek artan insan grupları karşısında son derece önemli olan, her birinin mevcut ve gelecekteki fırsatlarını güçlendirerek eğitmen ve öğrenenlerin koşullarını ve olanaklarını arttırma potansiyeline sahiptir.

  Hedefler

  1. UDL’den ilham alan, öğrenen merkezli, dijital olarak desteklenen öğrenme uygulamalarını teşvik eden eğitim girişimcilerinin kültürler arası ilham verici örneklerini ve hikayelerini toplamak ve süreçteki önemli pedagoji, teknoloji ve girişimcilik boyutlarını netleştirmeye yardımcı olmak için aşağıdaki amaçları kendi toplulukları içinde yaymaktır;

  2. Bu paradigma değişimi gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak için eğitim girişimcilerinin ve eğitim şampiyonlarının rolü hakkında farkındalık yaratmak;

  3. Eğitimcilerin öğrenci merkezli stratejiler tasarlama, öğrenme için dijital araçları bilinçli bir şekilde kullanma ve öğrencilerin ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde ele alma konusundaki yetkinliklerini güçlendirmelerine yardımcı olmak;

  4. Mesleki Eğitim ve Öğretim ekosisteminde yenilikçi kapsayıcı ve esnek öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesine yönelik en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve diğer eğitim tekliflerine de genişletilmesi.

  Ortaklar

  Ikaslan Bizkaia
  Ikaslan, İspanya’nın Basque Bölgesi Bizkaia’da bulunan, 28 kamu meslek yüksekokulundan oluşan bir kuruluştur. Zorunlu eğitim sonrası öğrenciler için ilk mesleki eğitim ve işçiler, işsizler ve işsizlik tehdidi altında olanlar için sürekli eğitim fırsatları sunmaktadır.
  Mindshift

  Mindshift, kuruluşlarda ve toplumda dijital ve kişiler arası olgunluğu artırmayı amaçlayan, insanların yetkinliklerinin performansına ve geliştirilmesine yatırım yapan, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir.

  Mindshift, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda aşağıdaki temel iş alanlarında faaliyet göstermektedir: yetkinliklerin ve beceri geliştirme yollarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, eğitim, koçluk ve mentorluk, kariyer yönetimi ve kişisel gelişim planları, işgücünün yeni işgücü piyasası taleplerine hazırlanması, genç yeteneklerin stajyer programlarına dahil edilmesi, sosyal ağlarda iletişim stratejilerinin tasarlanması.

  Girişimcilik Eğitimve Araştırma Derneğ
  IGEA, Bursa’da kurulmuş ve uluslararası faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. IGEA’nın amacı, sosyal inovasyonu teşvik etmek, gençler ve yetişkinler için yeni fırsatlar yaratmak ve istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmaktır, Ayrıca, bilim ve teknolojiyi takip eden, sağlık ve eğitim alanında etkin iletişim kurma becerisine sahip bireylerin toplumsal farkındalıklarının artırılmasını da amaçlamaktadır.
  Found.ation
  Found.ation, yeni becerileri ve ezber bozan metodolojileri harekete geçirerek kuruluşları ve ekipleri tutkuyla dönüştüren bir inovasyon yönetimi danışmanlık firmasıdır.
  CARDET
  CARDET, mesleki eğitim ve öğretim, girişimcilik dijital becerileri ve kapasite geliştirme konularında küresel uzmanlığa sahip Akdeniz bölgesinin önde gelen araştırma ve geliştirme merkezidir. Kıbrıs merkezli en büyük bağımsız kar amacı gütmeyen merkez olan CARDET, Yale Üniversitesi, Lefkoşa Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Medyası Konseyi gibi dünyanın dört bir yanından üniversiteler ve kurumlarla bağımsız olarak bağlantılıdır.
  DISRUPTIA
  DISRUPTIA, geleceğin sürdürülebilir toplumunu inşa etmek için dijitalleşmenin sağlayabileceği fırsatlardan tam olarak yararlanmak amacıyla akıllı teknolojileri oyunun kurallarını değiştiren araçlar olarak gören dijital dönüşüm konusunda uzman bir şirkettir. DISRUPTIA, etkili bir dijital dönüşüm stratejisi için net hedefler belirlemeleri, yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin geliştirilmesini teşvik etmeleri ve dijital dönüşüm için dijital becerileri ve yeterlilikleri artırmaları için eğitim kurumlarını ve kamu kurumlarını desteklemektedir.
  Training 2000
  TRAINING 2000, farklı ekonomik sektörlerde eğitim ve öğretim deneyimi olan, bölgesel eğitim için Marche Bölgesi’nde sertifikalı bir yetişkin eğitim merkezidir. Training 2000, yetişkinlerin yeniden beceri kazanmaları ve becerilerini geliştirmeleri için yenilikçi eğitim içeriği ve yeni metodolojilerin (harmanlanmış öğrenme) araştırılması ve geliştirilmesinde yer almaktadır.
  BIEDRIBA EUROFORTIS
  Eurofortis 2007 yılından bu yana Riga, Letonya merkezli dinamik bir Çek-Letonya merkezi, eğitim alanında, kişisel ve mesleki yeterlilik geliştirme alanında çalışan bir kuruluştur. Biedriba Eurofortis, Erasmus+ Programı çerçevesinde gerçekleştirilen Avrupa eğitim projelerinde aktif rol almakta ve öncelikle çeşitli yetkinliklerin ve bilgilerin tanımlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini amaçlayan projeler kapsamında eğitim ve güncel öğrenme materyalleri, araçları ve yöntemlerinin yanı sıra seminerler ve farklı eğitimlerin kullanılabilirliğini sağlamaktadır.

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-ES01-KA220-VET-000089686

  Copyright © | Privacy policy